Year First Published:

2007

Published by:

Editoral Denes

Poetry Collection:

Edicions de la Guerra

Category:

Poetry

5th Competition of Poetry  César Simón
Versions:

in Catalan

Contents

I. DIETARI D’ABSÈNCIES

CADA VESPRE
BREU INVENTARI DEL NO-RES
CONTINENT UPON OCEÀ
TRASMUDANÇA
I DETURAREN EL TEMPS
POEMA CONCLÒS
PLENILUNI
DE VEGADES SEMBLA QUE SÍ QUE HE VISCUT
I ARRIBA LA NIT
NI TAN SOLS UNA PETJA LLEU DEIXÀ
NO ES FA FEIXUC DE TANT EN TANT ESCRIURE VERSOS
RASTRE BREU EN EL CAMÍ
NO TOTS ELS POEMES PODEN EIXIR IGUAL
FINALMENT

II. DIÀLEG AMB LES OMBRES

CANÇÓ PER A UNA SOLA VEU
SI US CERQUE ENTRE LES OMBRES
IN MEMORIAM
DIA RERE DIA
DEIES
DES DEL MOLL
I DE BRACET AMB LA MORT
PER TAL QUE ESDEVINGUEU A LA FI ÀNGELS DE LLUM
ET RECORDE ENCARA
EL SUÏCIDA
DE NIT
VIURE ENCARA

III. CAMINEU EN MI

VIURE-ENCARA